Cercul Cultural româno-german DIALOG a organizat în ziua de duminică, 29 ianuarie 2012, ora 16.00 la Melanchthon-Akademie - Köln (Kartäuserwall 24 b, 50678 Köln) o seară literară cu tema:
"Literatura de limbă germană din România după 1989"
Referent: Ingmar Brantsch, M. A.
 
Referentul nostru – prof. Ingmar Brantsch – a prezentat un fenomen unic pe plan european, şi anume în care o literatura de limba germană (cum este cea din România) îşi datoreaza in prezent existenţa în continuare în principal creaţiilor lirice, epice sau dramatice – de un remarcabil nivel literar - ale unor autori a căror limbă maternă este cea română.
Un proces similar are loc şi în cazul şcolilor cu limba de predare germană din România, care continuă să funcţioneze în cea mai mare măsură datorită interesului crescînd de care se bucură din partea tineretului de o limba maternă diferită (româna, maghiara, s.a.).
Dl. Ingmar Brantsch a studiat filologia germană, romanică si slavă la Bucureşti şi apoi istoria, teologia evanghelică şi pedagogia la Köln; este membru a mai multor societăţi literare, a primit premii in 1968 si 1987 in Germania si este autorul a numeroase povestiri, eseuri, reportaje, satire, poezii si drame – inclusiv scenarii radiofonice. A funcţionat ca profesor de liceu şi bibliotecar în oraşul său natal – Braşov şi apoi ca asesor de studii şi profesor la Köln.
In prezent d-sa predă la gimnaziul seral – sectia din penitenciarul Köln - pentru tineri fosti delicventi, in curs de resocializare.
In introducere au fost proiectate secvenţe din filme documentare ca o introducere în atmosfera convieţuirii spirituale ale diferitelor naţionalităţi din România.
Manifestarea a avut loc în limba germană
 
 
INAPOI