TEMATICA MANIFESTĂRILOR
 
Cercului Cultural Româno-German DIALOG Köln:
(înfiinţat în anul 1998):
 
• actualităţi din viaţa socială, economică, politică şi culturală din România; 
 
• interferenţe istorice şi culturale româno-germane; 
 
• dezbateri pe teme controversate din istoria contemporană în sensul unei evaluări corecte şi obiective a trecutului apropiat;
 
• recuperarea unor valori culturale cenzurate sau falsificate în timpul dictaturii comuniste; 
 
• subiecte româneşti prezente în mass-media de limbă germană;  
 
• religia în lumea contemporană şi contribuţia tradiţiilor şi experienţei inter- şi multiculturale româneşti la îmbogăţirea spirituală a spaţiului cultural european.