Bun venit la
Cercul Cultural româno-german DIALOG - Köln ! 
  
Vă invităm la Cercul "DIALOG" pe toţi cei interesaţi de:  
• istoria, tradiţiile şi cultura poporului român,
• aportul culturii şi spiritualităţii româneşti la cultura europeană,
• crearea unei punţi între valorile şi tradiţiile spirituale din spaţiul cultural românesc şi cel german.
 
Sunt bineveniţi aşadar toţi cei ce doresc să participe pe această cale la un DIALOG activ al ambelor culturi! 
 
Manifestările cercului DIALOG se desfăşoară atît în limba română cît şi în limba germană.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
Cercul Cultural Româno-German DIALOG, are ca principal scop promovarea valorilor culturale româneşti în Germania precum şi a relaţiilor tradiţionale pe plan cultural între spaţiul germanofon şi România în sensul integrării în sistemul de valori al culturii şi civilizaţiei europene.  
• DIALOGUL este deschis atît pentru compatrioţii noştri trăitori în Germania – români sau germani originari din România – cît şi pentru cei dintre concetăţenii germani interesaţi de cultura, istoria, tradiţiile sau viaţa socială din România.  
• Cercul Cultural Româno-German DIALOG doreşte să contribuie astfel la o mai bună cunoaştere şi înţelegere reciprocă, militînd totodată împotriva urii, violenţei şi a oricăror forme de discriminare, pentru libertate, democraţie şi drepturile omului. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++