Workshop: "Icoana românească tradiţională pe sticlă"
 
la Consulatul general al României din Bonn, 11-12 dec. 2010
 
Continuînd acţiunile dedicate ridicării unei biserici ortodoxe româneşti la Bonn, Consulatul General al României la Bonn- la iniţiativa personală a doamnei Ioana Maria Vasiliu, soţia Consulului General dr. Vlad Vasiliu - a organizta împreună cu un grup de artişti plastici din Târgu Mureş, în zilele de 10 si 11 decembrie 2010 un atelier de creaţie de icoane pe sticlă în spiritul tradiţiei româneşti, acţiune care s-a bucurat de un larg ecou, participanţii fiind atît din rîndul celor originari din România, cît şi din rîndul concetăţenilor noştri germani – de cele mai diferite vîrste.
 
 
In biserica ortodoxă icoana are un rol deosebit de important ca mijlocitor între credincios şi divinitate, fiind o reflectare a lumii dumnezeieşti, invizibilă ochiului omenesc; o reprezentare simbolică a Divinului, o “evanghelie scrisă în culori” (Grigore din Nyssa) şi care este şi astzăzi caracteristică pentru sentimentul religios al popoarelor ortodoxe din sud-estul Europei. Trăirea interioară a reprezentărilor de pe icoanele pe sticlă – tipice pentru spaţiul transilvănean – a marcat profund, timp de peste trei secole, credinţa poporului român.
 
Pictura de icoane apare aşadar ca un act deopotrivă meditativ şi spiritual. In cadrul acestui workshop participanţii vor avea prilejul unic de a cunoaşte în mod direct – de la sursă – arta unor pictori de icoane în tradiţia românească cea mai autentică.
Artiştii plastici: Marcel Naste, Cosmin Pol, Klara Balazs şi Ana Sălăgean sunt membri ai Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş. Competenţa, dăruirea şi deschiderea lor către cei interesaţi îi fac adevăraţi ambasadori ai culturii şi tradiţiilor populare româneşti dincolo de hotarele ţării.
 
INAPOI