Manifestare a "Academiei Melanchthon" Köln în cooperare cu
Cercul Cultural Româno-German „DIALOG“
în cadrul seriei de conferinţe comemorînd începutul celui de al doilea război mondial la 1 septembrie 1939
 
 
Duminică 6 septembrie 2009, ora 16.00, Kartäuserwall 24b (lîngă Ulrepforte), sala U3

 
ROMÂNIA ŞI CEL DE AL II-LEA RAZBOI MONDIAL
O ŢARĂ ÎN LUPTA PENTRU PUTERE ÎNTRE DOI DICTATORI
 
Referent: Alex. Timoschenko
Manifestarea are loc în limba germană
 
România a intrat în 1941 în cel de al doilea război mondial ca aliat al Germaniei naziste. Campania germană pe frontul de Răsărit a fost dusă în cea mai mare parte cu ajutorul petrolului românesc.
 
In prealabil însă România fusese deja de două ori victima politicii lui Hitler: cu numai un an în urmă fusese silită să cedeze aproape o treime din suprafaţa teritoriului său ca urmare a Pactului Ribbentropp-Molotov (1939) şi apoi a Dictatului de la Viena (1940).
 
După întoarcerea armelor în august 1944, act ce a scurtat durata războiului cu ca, o jumătate de an, contribuţia României la victoria Aliaţilor nu a fost recunoscută, fiind tratată ca o ţară ocupată, deşi armata română luptase în continuare alături de Armata Roşie.
 
O prezentare critică a poziţiei ambivalente a României în timpul celui de al doilea război mondial – privită în comparaţie cu celelalte ţări din sudul şi răsăritul Europei.
 
Conferinţa cu prezentare în PowerPoint va fi însoţită de secvenţe din filme documentare.
 
INAPOI